Wel of niet oefenen voor de Cito-toets?

Waarom de Cito trainen helemaal niet zo erg is...

Afname van de toets

Of u nu de Cito-toets rekenen of Cito-toets studievaardigheden afneemt, u kunt er ook voor kiezen om de toets Basisvaardigheden in mei of juni af te nemen. In dat geval neemt u de complete toets af: deel 1 en 2. U moet dan rekenen op drie dagdelen. U ontvangt een rapportage over het niveau van uw leerlingen aan het einde van groep 8. Meer informatie leest u in de folder 'Toets Basisvaardigheden' die op onze website staat.


Afname digitale Eindtoets (Basis en Niveau) en Intelligentietest

Aanwijzingen voor en informatie over de afname van de digitale Eindtoets vindt u in de Handleiding Digitale edities Eindtoets 2013 die op Cito Portai staat. Aanwijzingen en informatie over de afname van de Intelligentietest vindt u in de Handleiding Intelligentietest.

Voorlichting aan de ouders

De belangrijkste functie van de Eindtoets is leerkrachten, ouders en leerlingen voorzien van onafhankelijke informatie voor de keuze van een passend brugklastype voortgezet onderwijs. Het spreekt dan ook vanzelf dat de ouders goed op de hoogte moeten zijn van de opzet en inhoud van de toets. U heeft van ons in november de Ouderkrant ontvangen om ouders te informeren. Bij de voorlichting aan ouders kunnen ook de (online) Eindtoets voor ouders en onze website (www.cito.nl) een rol spelen.